ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Udělujete tímto souhlas Bc. Adéle Bavlšíkové se sídlem Vlašimská 133, 257 26 Divišov, IČO: 88027562, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • název společnosti

 • e-mail

 • telefonní číslo

 • adresa

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem komunikace s Vámi, kdy včasná informovanost z naší strany vede ke kvalitní organizaci kurzů, seminářů a jiných námi pořádaných akcí. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu na kontaktní údaje společnosti adela.asteria.bavlsikova@gmail.com.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel softwaru FAPI.

 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.